Сертифікація

СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ

В ДержНДІХП розроблена та впроваджена система управління якістю у відповідності з вимогами державного стандарту ДСТУ  ISO 9001 : 2009 «Системи управління якістю. Вимоги».

Сертифікат на систему управління якістю № UA2.163.08230-13 від 23 грудня 2013 року зареєстрований в системі сертифікації УкрСЕРПО та дійсний до 22 грудня 2018 року.

Сфера сертифікації:

  • розробляння, виготовляння, випробування, ремонт, модернізація та утилізація боєприпасів до військової зброї;
  • розробляння та випробування складових частин ракет носіїв;
  • розробляння та виробництво вибухових матеріалів промислового призначення та піротехнічних засобів;
  • виробництво боєприпасів до вогнепальної зброї невійськового призначення.

Система управління якістю постійно удосконалюється шляхом впровадження нових стандартів підприємства, що забезпечує стабільність виробництва та постійне підвищення якості продукції.

Відповідність сертифікованої системи управління якості вимогам зазначеного стандарту підтверджена шляхом щорічного технічного нагляду з боку органу з сертифікації Державного підприємства «Сумський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

На даний час ДержНДІХП здійснює заходи щодо сертифікації системи управління якістю за новою версією стандарту ДСТУ ISO 9001: 2015.