ПРОВЕДЕННЯ ВИМІРЮВАНЬ ТА ОБРОБКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИПРОБУВАНЬ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН БОЄПРИПАСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ АПАРАТУРНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ

Призначення та сфера застосування

Вимірювання і реєстрація значень електричних, часових і функціональних параметрів, математична обробка і графічна інтерпретація отриманих результатів:

– значень тиску, що створюється пороховими газами в зарядах газогенераторів, запалювачів і піротехнічних зас
– значень тяги ракетних двигунів;
– електричних та часових параметрів функціонування ЗВМ

Технічні характеристики:

Склад:

– персональний комп’ютер з програмним забезпеченням
– тензометрична станція А17-Т8;
– комплект датчиків;
– прес гідравлічний для тарування датчиків
Діапазон вимірюваного тиску – від 0 до 1,5 МПа (від 0 до 15 кгс/см2)