Призначення та сфера застосування

Вимірювання і реєстрація значень електричних, часових і функціональних параметрів, математична обробка і графічна інтерпретація отриманих результатів:

— значень тиску, що створюється пороховими газами в зарядах газогенераторів, запалювачів і піротехнічних зас
— значень тяги ракетних двигунів;
— електричних та часових параметрів функціонування ЗВМ

Технічні характеристики:

Склад:

— персональний комп’ютер з програмним забезпеченням
— тензометрична станція А17-Т8;
— комплект датчиків;
— прес гідравлічний для тарування датчиків
Діапазон вимірюваного тиску – від 0 до 1,5 МПа (від 0 до 15 кгс/см2)