admin-ajax-big

Призначення та сфера застосування:

Вимірювання і реєстрація значень електричнихчасових і функціональних параметрівматематична обробка і графічна інтерпретація отриманих результатів:

  • значень тиску, що створюється пороховими газами в зарядах газогенераторівзапалювачів і піротехнічних зас;
  • значень тяги ракетних двигунів;
  • електричних та часових параметрів функціонування ЗВМ

Технічні характеристики:

Склад

персональний комп’ютер з програмним забезпеченням

тензометрична станція А17-Т8

комплект датчиків

прес гідравлічний для тарування датчиків

Діапазон вимірюваного тиску

від 0 до 1,5 МПа (від 0 до 15 кгс/см2)