ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ БЕЗДИМНИХ ТА ДИМНИХ ПОРОХІВ, ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ПРОМИСЛОВИХ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ПІРОТЕХНІЧНИХ СУМІШЕЙ

Призначення та сфера застосування

1. Визначення хімічного складу порохів методом газової та рідинної хроматографії (масова частка стабілізаторів хімічної стійкості та їх похідних, масова частка пластіфікаторів, масова частка флегматізаторів, масова частка летких речовин,  кислотність та ін.)

2. Визначення хімічної стійкості бездимних порохів та вибухових речовин манометричним методом на установці “Вулкан”

3. Визначення теплоти згоряння порохів та вибухових речовин калориметричним методом

4.Визначення термічних характеристик дериватографичним методом (температура фазових переходів, температура спалаху, температура затвердіння)

5. Визначення фізичних характеристик бездимних та димних порохів, вибухових речовин, промислових вибухових речовин, піротехнічних сумішей (геометричні розміри, щільність, вологість, гігроскопічність)

6. Визначення оптичних характеристик розчинів (оптична щільність розчинів)

7.Визначення електричних характеристик розчинів (електропровідність розчинів)

8. Визначення фізико-механічних характеристик бездимних порохів, вибухових речовин, промислових вибухових речовин, піротехнічних сумішей (чутливість до удару, чутливість до тертя, міцність при розриві, відносне продовження при розриві)