Призначення та сфера застосування:

1. Визначення густини рідких речовин
 
2. Визначення масової частки кислот
 
3. Визначення теплоті згоряння, зольності, вологості вугілля кам’яного та альтернативного палива
 
4. Визначення загальної жорсткості, лужності води питної та технічної
 
5. Визначення міцності при розриві, відносного подовження при розриві, межи текучості при розтягуванні поліетилену, металів