Про підприємство

Коротка історична довідка про підприємство,,uk,Державний науково-дослідний інституту хімічних продуктів було створено наприкінці,,uk,року згідно наказу Міністра машинобудування СРСР №,,uk,від,,uk,року,,uk,На першому етапі існування,,uk,роки,,uk,інститут підпорядковувався Міністерству машинобудування СРСР,,uk,В цей період основними напрямками його діяльності були,,uk,— створення технологічного обладнання,,uk,що підвищує рівень механізації і автоматизації виробництва артилерійських боєприпасів,,uk,порохів,,uk,метальних зарядів і т.д.,,uk

 

 

Державний науково-дослідний інститут хімічних продуктів було створено наприкінці,,uk, підпорядковувався Міністерству машинобудування СРСР,,uk,що підвищує рівень механізації і автоматизації ,,uk,& nbsp;,,en 1968 року згідно наказу Міністра машинобудування СРСР № 398 від 20.12.1968 року.

На першому етапі існування (1970-1989 роки) інститут підпорядковувався Міністерству машинобудування СРСР. В цей період основними напрямками його діяльності були:

 — створення технологічного обладнання, що підвищує рівень механізації і автоматизації виробництва артилерійських боєприпасів, порохів, метальних зарядів і т.д.;

— створення метальних зарядів для знов створюваних боєприпасів до,,uk,— створення імпульсних,,uk, зарядів,,uk, і систем до касетних,,uk, боєприпасів,,uk, різного призначення,,uk, інституту,,uk 30 мм, 122 мм, 125 мм, 152 мм артилерійських систем;

— створення імпульсних зарядів і систем до касетних боєприпасів різного призначення.

На другому етапі існування інституту (1991-2012 роки) основними завданнями діяльності стали:

— розробка нових видів ,,uk,— створення технологій і обладнання для виробництва продукції спеціальної ,,uk,році ,,ukбоєприпасів;

— створення технологій і обладнання для виробництва продукції спеціальної хімії.

В 1996 році ДержНДІХП на замовлення Міністерства промислової політики України була розроблена Державна програма утилізації звичайних видів ,,uk,що виконуються ,,ukбоєприпасів,непридатних для подальшого використання і зберігання,,uk,І,,uk,відповідно,,uk,починаючи з,,uk,року до кола завдань,,uk,що виконуються інститутом,,uk,додалось,,uk,створення технологій утилізації боєприпасів і практична їх утилізація,,uk,За роки існування інституту,,uk,співробітників захистили дисертації та одержали ступінь кандидата технічних наук,,uk,доктора технічних наук.Наукова діяльність підприємства вміщує більш ніж,,uk,наукових друкованих робіт,,uk,отримано,,uk,авторських свідоцтва на винаходи та патенти,,uk,з них впроваджено,,uk,Чисельність працюючих на червень,,uk. І, відповідно, починаючи з 1996 року до кола завдань, що виконуються інститутом, додалось — створення технологій утилізації боєприпасів і практична їх утилізація,,uk,— доктора технічних наук,,uk, діяльність підприємства вміщує більш ніж 300 ,,uk, друкованих робіт,,uk.

За роки існування інституту 26 співробітників захистили дисертації та одержали ступінь кандидата технічних наук, 3 — доктора технічних наук.

Наукова діяльність підприємства вміщує більш ніж 300 наукових друкованих робіт, отримано 433 авторських свідоцтва на винаходи та патенти, з них впроваджено —,,uk,— поточно-механізовані комплекси зі збирання  артилерійських і імпульсних зарядів,,uk,— нові виробництва димних порохів,,uk,— передано на озброєння ,,uk,& nbsp; 42 & nbsp; вироби & nbsp;,,en 198.

Чисельність працюючих на червень 2016 року складає,,uk,чоловік,,uk,Не дивлячись на економічні труднощі інститут зберіг свій науково-технічний і виробничий потенціал та продовжує вирішувати ті науково-технічні завдання,,uk,які на нього покладено,,uk,Цілий ряд найбільш досвідчених і кваліфікованих співробітників інституту перейшли на викладацьку роботу,,uk,передаючи свої знання та формує нові кадри для нашого підприємства і заводів підгалузі,,uk,За час існування інституту впроваджено в виробництво біля,,uk,розробок,,uk,в тому числі,,uk 396 чоловік.

Не дивлячись на економічні труднощі інститут зберіг свій науково-технічний і виробничий потенціал та продовжує вирішувати ті науково-технічні завдання, які на нього покладено.

Цілий ряд найбільш досвідчених і кваліфікованих співробітників інституту перейшли на викладацьку роботу, передаючи свої знання та формує нові кадри для нашого підприємства і заводів підгалузі.

За час існування інституту впроваджено в виробництво біля 150 розробок, в тому числі:

— поточно-механізовані комплекси зі збирання  артилерійських і імпульсних зарядів;

— нові виробництва димних порохів;

— передано на озброєння Збройних Сил України  42  вироби військової техніки різного призначення.

Робота інституту високо оцінена державою:

—  присуджена Державна премія України в області науки і техніки за,,uk,— нагороджено орденами і медалями,,uk,За останні роки ,,uk 1997 р.;

— 5 співробітникам   Указом  Президента  присвоєно   почесні  звання України;

— нагороджено орденами і медалями 104 співробітника;

— 40 розробок інституту нагороджено медалями ВДНГ.

За останні роки ДержНДІХП по закріпленим напрямках робіт в рамках державного оборонного замовлення проведені необхідні дослідження і,,uk,— створена,,uk,& nbsp; димова граната,,bg, для маскування,,uk, бронетанкової техніки,,uk:

— створена димова граната для маскування бронетанкової техніки;

— розроблена методика автоматизованого проектування ,ukбронебійно-підкаліберних снарядів;

— розроблена конструкторська та технологічна документація і знаходяться на стадії виготовлення та випробування дослідні зразки ,,uk, з підвищеної ефективності до ,,ukпострілів з підвищеної ефективності до танкової гарматиД-81, 152 мм гаубиці, засобів ближнього бою;

— розроблено комплекс методик щодо продовження термінів зберігання ,,uk, протиповітряної оборони,,uk,— розроблено піротехнічні засоби для ,,uk,— розроблено ряд сполук промислових ,,uk, речовин,,ukпорохів, у тому числі тих, що вилучаються з боєприпасів при їх утилізації, а також артилерійських, авіаційних, інженерних боєприпасів, засобів ближнього бою, засобів ініціювання і піротехнічних виробів, ракет протиповітряної оборони;

— розроблено піротехнічні засоби для космічної техніки;

— розроблено ряд сполук промислових вибухових речовин, у тому числі і на основі порохів і вибухових речовин, що вилучаються з боєприпасів при їх утилізації;

— створено піротехнічні сполуки різного призначення,,uk,—      створено нова рецептура мисливського ,,uk,пороху «Гриф»,,uk,порохів для стрілецької ,,uk,на основі ,,uk,& nbsp; та & nbsp;,,en, порохів,,uk;

—      створено нова рецептура мисливського пороху «Гриф», порохів для стрілецької зброїна основі піроксилінового та баліститного порохів, що вилучаються з ,,uk, при їх утилізації,,uk,— розроблено методики контролю наявності компонентів порохів і ВР у промислових стічних водах виробництв утилізації,,uk,— розроблено понад 30 ,,ukбоєприпасів при їх утилізації, і розроблена унікальна технологія їх отримання;

— розроблено методики контролю наявності компонентів порохів і ВР у промислових стічних водах виробництв утилізації;

— розроблено понад 30 технологій виробництва різних видів ,,uk,— розроблено проекти програм розвитку ,,uk, промисловості,,ukпродукції, у т.ч. технологій утилізації боєприпасів і їх складових частин, непридатних для подальшого користування та зберігання;

— розроблено проекти програм розвитку боєприпасної промисловості, критичних технологій подвійного призначення, промислових вибухових речовин,,uk,піротехнічних сумішей,,uk,Проведення фізико-хімічного аналізу інших хімічних матеріалів,,uk, Державну програму утилізації звичайних видів боєприпасів.

На підприємстві існують стенди по проведенню балістичних випробувань, манометричний комплекс, обладнання, яке забезпечує випробування боєприпасів в умовах підвищених та понижених температур, вологості та тиску, збиральні та споряджувальні дільниці. Розробки інституту стосуються створення артилерійських боєприпасів осколково-фугасної та бронебійної дії ,,uk, від,,uk,засобів захисту ,,uk, техніки,,ukкалібрів від 100 до 152 мм, касетних боєприпасів різного призначення, інженерних боєприпасів, мисливських та стрілецьких патронів, засобів захисту бронетанкової техніки.